Facebook
線上購物

產品介紹


 
名稱 櫻桃布列塔尼 數量  
配方表 布列塔杏仁卡士達果餡、表面裝飾
布列塔 重量 比例 杏仁卡士達 重量 比例
低筋麵粉 348g   低筋麵粉 45g  
奶油 261g   牛奶 432g  
二砂糖 261g   香草醬 6g  
蛋黃 116g   杏仁粉 108g  
1g   蛋黃 86g  
櫻桃白蘭地 6g   二砂糖 108g  
杏仁粉 116g   奶油 5g  
香草醬 2g   櫻桃白蘭地 9g  
           
      果餡、表面裝飾 重量 比例
      酒漬櫻桃  50顆  
      蛋黃 100g